• Christiansfeld Skole
  • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
  • 79797920
  • [email protected]
  • 5798005289227
Billedet på sidehoved
image

Christiansfeld Skole - Læringslyst for dig og flokken

Film om skolen

Digital dannelse på skoleskemaet

Vi havde en dejlig dag med masser af engagement fra alles side, hvor vi nok alle, fra den mindste elev i 0. klasse til den ældste i 9 klasse, blev en del klogere på hvordan man bør opføre sig overfor hindanden i cyberspace og på hvordan vi bør omgås de sociale medier og devices knyttet hertil.

237362